CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NINH THUẬN

    Tin ngành bao bì nhựa
GIỚI THIỆU HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP NHỰA 2019| GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO BỀN VỮNG RE|FOCUS
Hiệp hội Công nghiệp Nhựa (Plastics) Washington và Bethel, Bộ phận Bền vững SPE - Maryland đã phát động Giải thưởng Sáng tạo Bền vững Re|focus, sẽ được trao tại Hội nghị Thượng...
CÁC DOANH NGHIỆP LỚN CAM KẾT LOẠI BỎ CHẤT THẢI BAO BÌ NHỰA VÀO NĂM 2025
Gần 300 tổ chức chiếm khoảng 20% tổng số doanh ngiệp sản xuất bao bì nhựa trên toàn cầu đã đồng ý loại bỏ chất thải nhựa và ô nhiễm tại nguồn.
NHÀ MÁY NHỰA NINH THUẬN HỒI SINH TRỞ LẠI
Công Ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận được thành lập vào ngày 22/2/2017.
Nhiều nhà máy sản xuất hạt nhựa lớn có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ
Nhiều nhà máy sản xuất hạt nhựa lớn có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ
Ngành nhựa Việt Nam nửa đầu năm 2016.
Ngành nhựa Việt Nam đang được đánh giá là ngành tiềm năng khi duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức từ 16%-18% trong suốt 5 năm qua.