CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ Á ĐÔNG NINH THUẬN

  • TẦM NHÌN
Trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, đặc biệt là sản xuất chai nhựa.